تبلیغات

باسمه تعالی


حمل و نقل (انتقال) بالگرد میل می-26 به کمک آویز خارجی (external sling)


0

امروز (تاریخ رویداد 06 ماه می2012 است) ساکنین نووسیبیرسک توانستند شاهد اجرای عملیات منحصر به فرد انتقال هوایی محموله ای غیر معمول به NARZ (کارخانه تعمیرات هوایی نووسیبیرسک) باشند. بالگرد ترابری میل می -26 بالگرد دیگریازهمین نوع را به کمک آویز خارجی (external sling) حمل کرد. مجموع وزن این محموله بالغ بر 10.5 تن بود.

 ادامه …